donderdag 1 oktober 2009

K-nummers

Een geschiedkundig uitstapje, dit keer. Ik ben in mijn familiegeschiedenis aan het duiken en ik belandde in de periode van de Tweede Wereldoorlog. Een klein detail heeft me daarin getriggerd. Die van de K-nummers, zogenaamde kennummers. Dat zijn codes (zoals K 1235, K 1300) die op papierwerk staan vanaf half 1941 tot en met 1945. Op zoek naar de betekenis stuitte ik op deze website.

Wat blijkt? Het K-nummer is een unieke identificatie voor het bedrijf dat het papierwerk heeft gedrukt. Dat eiste de Duitse bezetter om controle uit te kunnen oefenen vanwege de papierschaarste. Naar mate de oorlog volgde, kwamen er bijvoorbeeld verboden op soorten drukwerk. Er moest ook een vergunning wrden aangevraagd als het drukwerk bij elkaar meer dan 2,5 kilo papier gebruikte.

Een overzichtslijst met de nummers kwam pas boven water in...1996! Het is een geschreven lijst, de enige tot nu toe. De lijst stamt waarschijnlijk uit eind 1941 en...ik heb er nu een kopie van in mijn bezit. Ik kon zodoende opzoeken dat onderstaand Heineken-viltje gedrukt is door T. de Vries en Zn uit Rotterdam.